Stres

19.03.2024


Všichni víme, že stres není pro tělo nic dobrého a velmi nám škodí. Bohužel to začneme řešit až s příchodem problémů nebo nemoci.

Máme tři druhy stresu:

STRES FYZICKÝ- to jsou  nehody, zranění, pády.

STRES CHEMICKÝ-  bakterie ,viry, hormony , alkohol

STRES EMOČNÍ –  rozchod, ztráta někoho blízkého, existenční problémy, stres v práci a mnohé jiné.

Naše těla jsou uzpůsobena na to, zvládnout krátkodobý stres, kdy všechna energie je nasměrovaná do akce BOJUJ, nebo UTEČ. V tu chvíli se nám do těla dostávají různé látky a hormony, které nám pomáhají v nouzovém režimu přežít. Bohužel jsme jako lidé v přírodě jedineční v tom, že si dokážeme přivodit stres jen pouhou myšlenkou a pokud v tomto režimu zůstáváme dlouhodobě, nezbývá nám energie na regeneraci a přichází nemoc. Vím, že je v různých situacích velmi těžké naše myšlenky směřovat jinam, ale je to pro náš organismus velmi důležité. Samozřejmě jsem se v emočně vypjatých situacích mnohokrát ocitla. Kdysi jsem to neřešila , ale dnes, když to vím, snažím se v těchto emocích nezůstávat dlouho a učím se ovládat své myšlenky. Je úžasné, že si můžeme vědomě myšlenky vybírat. Přeji vám, aby jste si dokázali vybírat jen myšlenky a emoce, které jsou pro vás prospěšné a v těch neprospěšných nezůstávali moc dlouho.